top of page

Manifest

Současný svět se i přes postupující globalizaci fragmentuje na stále menší celky, končící u jednotlivých individualit. Digitalizace a sociální sítě vyplňují více našeho času. V životě ubývá prostoru pro společné aktivity a fyzická setkávání mimo vlastní sociální bubliny, což významně zužuje vnímání světa kolem nás. Zážitky se stále více přesouvají z veřejného prostoru do našich vnitřních reálných či imaginárních světů. Toto rozmělnění společnosti může vést k prohlubování rozdílů mezi jednotlivými skupinami a následnému zvětšování třecích ploch mezi nimi. Přesun lidské činnosti do veřejného prostředí vede k vytváření pevných vazeb ve společnosti, rozvoji a naplnění našich životů skrze seberealizaci.

Pluhárna

  • Postindustriální chrám

  • Inspirace, rozvoj, růst

  • Názorová pluralita

  • Generační propojenost

  • Podpora

 

1. Postindustriální chrám

Chrámy ve vyspělých civilizacích poskytovaly zázemí pro vzdělávání, umění a prohlubování sociálních vazeb. Pluhárna nabízí univerzální svobodnou platformu pro každého bez rozdílu, postindustriální chrám propojující kulturu, umění, sport a vzdělávání. Umožňuje setkávání lidí napříč společností, generacemi, etnickou či politickou příslušností, náboženskou, filosofickou nebo sexuální orientací, sociálními a zájmovými skupinami, apod. Základními etickými pilíři jsou respekt, soucit, empatie, entusiasmus a tolerance.

 

2. Inspirace, rozvoj, růst

Vytvoření rozmanitého prostředí vede k inspiraci doposud nepoznaným, rozšiřujícím individuální vnímání světa. Poznáváním vlastních schopností, dovedností a zájmů, jejich následným rozvojem a zdokonalováním dochází k ukotvení jednotlivce ve společnosti vytvořením jeho unikátní pozice a přínosu v ní.

 

3. Názorová pluralita

Rozmanitost názorů, které respektují základní etické pilíře, umožňuje chápání jevů v širším kontextu, což vede k obohacení společné diskuze a k akceleraci vývoje.

 

4. Generační propojenost

Pro stabilitu společnosti je aktivní podíl všech generací důležitým přínosem pro pochopení komplexnosti jednotlivých sfér života. Předávání nasbíraných zkušeností a inspirace inovativními přístupy přispívá k rozvoji

a prohlubování rozmanitosti jednotlivých zájmových oblastí.

 

5. Podpora

Pluhárna poskytuje zázemí pro individuální rozvoj, seberealizaci, vznik zájmových komunit, vytváření přirozených struktur v oblasti umění, kultury, sportu a vzdělávání. Každý z nás může naopak Pluhárnu podpořit svojí návštěvou, účastí či podílem na jednotlivých činnostech.

bottom of page